Om tävlingsbidraget

Om Auf dem Campingplatz

Denna blogg deltager i tävlingen Webb-stjärnan 2014 och presenteras närmre här nedan. Webb-stjärnans logotyp återfinns längst ner på bloggens startsida.

Läraren Monica Carlsson har kommit med idén och byggt upp denna blogg och storyline. Medverkande i bloggen är 10 elever i tyska i årskurs 9 på Gunnesboskolan i Lund. Bloggen utgör en digital storyline på tyska. Storyline är en metod där man skapar en fiktiv ”värld” i vilken de medverkande agerar som olika påhittade personer.  En storyline består av olika "händelser" som oftast ackompanjeras av något kreativt inslag. Auf dem Campingplatz har sin utgångspunkt i en fiktiv campingplats, som representeras av en  digital bild överst i bloggen. Eleverna skapar var och en olika påhittade besökare och bestämmer om desssa campar själva eller med andra, om de bor i tält eller husvagn samt vad de tänkt sig göra under sin vistelse på campingplatsen  Läraren inleder med att presentera sin karaktär (Olga) som en förebild och inspiration. Bloggen är alltså främst en virtuell mötesplats för de fiktiva karaktärerena i denna storyline. Planeringen för arbetet återfinns på en sida i bloggen så ingen behöver tveka på vad som gäller.

Första uppgiften är att presentera sin karaktär på bloggen med bild och text. Varje inlägg får karaktärens namn som etikett så man kan klicka på namnet och få upp de inlägg som denna karaktär publicerat.  (Obs! I en blogg publiceras det senaste inlägget överst så man måste börja längst ner om man klickar på ett namn och vill få all information från början.) Vid lektionstillfället presenterar eleverna sin bild och sin karaktär.

Nästa steg är att förbereda ett möte på campingplatsen och eleverna får väderglosor i läxa. Vid läxförhöret paras besökarna ihop och de går iväg och spelar in dialogen om detta möte på campingplatsen. De måste tala fritt när de presenterar sig och ställer frågor till varandra om vad de har för planer samt naturligtvis pratar de om vädret. Dialogen laddas upp på bloggen.

Eleverna gör en läsförståelse om en riktig tysk campingplats, Campinplatz Hohenwart, som finns som länk från bloggen. De påhittade besökarna ska härnäst göra en utflykt på en vandringsled som utgår från campingen. Vi läser beskrivningen om vandringen till Kötzinger Hütte (som finns som länk på bloggen) och vi tittar på en ritad karta och riktiga foton från Kötzinger Hütte. De fiktiva camparna delar upp sig i två grupper beroende på om de vill gå den korta, branta vägen eller den längre, mindre branta vägen. Båda grupperna får som instruktioner att de måste komma på en olycka som ska inträffa under utflykten. Eleverna får sjukdomsord i läxa till detta tillfälle.

Den avslutande uppgiften är att skriva ett brev eller vykort där de fiktiva karaktärerna skriver hem och berättar om sin tid på campingen. Sista "kvällen" på campingen samlas vi runt lägerelden och sjunger några sånger.

Denna blogg utgör ett kul sätt att variera och skapa engagemang i tyskundervisningen. Man tränar flera olika förmågor; samtala, skriva och förstå samt förmågan att använda multimedia för att förmedla och förstärka sitt budskap. Metoden ger även många tillfällen till kreativitet och lustfullt lärande. Läxorna består av ord och fraser som eleverna har användning för i nästa avsnitt i historien. Den digitala formen gör att allt är lättillgängligt och eleverna uppmanas att gå in och ta del av de andras inlägg, för att se hur andra har löst sina uppgifter, vilket leder till både inlärning och inspiration. Rollspel av olika slag förekommer i många datorspel och de är populära. Man spelar någon annan och vågar hitta på mer kreativa saker än när man ska vara sig själv. Två tillfällen, presentationen och dialogen på campingplatsen, genomförs som muntliga inslag. Det avslutande brevet och dialogen används som bedömningsunderlag.

Det är läraren som kommit med idéen och skapat bloggen, men det är eleverna som bidrar med egenproducerat material i bloggen. De producerar text, bilder och inspelningar digitalt. Vår blogg har försetts med Creative Commons licens.

Vår motivering till att Auf dem Campinplatzär ett vinnande bidrag grundar sig på att vi använt oss av den digitala tekniken på ett annorlunda och kreativt sätt, tack vare metoden storyline. Eleverna är bekanta med bloggverktyg sedan tidigare, men i detta arbete används bloggen på ett fantasifullt sätt och de får alla agera i ett rollspel, vilket skapar lust och engagemang. Eleverna upplever att de nya ord och fraser de lär in presenteras i ett sammanhang och att de får en "verklig" tillämpning av dem i och med att de används i denna storyline.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar